FANDOM


Ucieleśnienie Odrodzenia Mocy Trzech (ang. the embodiment reborn of the Power of Three) jest uosobieniem prawdziwej mocy dawnych Czarodziejek, która odrodziła się w następnym czarodziejskim pokoleniu, które przejęło władzę, oraz walkę ze złem od matek i ciotek, które wypełniły już swoje przeznaczenie jako dawne Czarodziejki, z którymi nikt nie miał dość sił, by się z nimi zmierzyć, nie na darmo były najpotężniejszymi wiedźmami wszechczasów. Od tamtej pamiętnej chwili nikt nie był potężniejszy od Ucieleśnienia Odrodzenia, żaden demon nie był, aż tak potężny, by rzucać wyzwanie Ucieleśnieniu Odrodzenia. Ucieleśnienie Odrodzenia zdziesiątkowałoby starą gwardię, a demony potrzebowałyby czasu, aby odbudować swoją potęgę. Są spełnieniem słów Anioła Przeznaczenia, które mówiły o tym, że kiedy nastaną mroczne czasy, a ciężkie czasy będą wymagały ostrych metod, w okolicznościach tragicznych w naturalnych okolicznościach bez ingerencji innych, Wyatt, Chris i Melinda otrzymają prawdziwą moc dawnych Czarodziejek w naturalnych okolicznościach bez ingerencji innych. Wyatt zająłby miejsce i przejąłby wówczas rolę w Wielkim Proroctwie, która należała niegdyś do jego ciotki Prue, która tragicznie i przedwcześnie zginęła w Ostatecznym Starciu z Shaxem, Asasynem Źródła Wszelkiego Zła, zanim jej przeznaczenie mogłoby zostać wypełnione do końca, kiedy była gotowa oddać życie za człowieka, i zasłoniła sobą Dr. Griffithsa, co skończyło się dla niej tragicznie. Dosięgnął ją śmiertelny cios ciśnięty przez Shaxa, który był wymierzony w Griffithsa, który wyrzucił ją przez ścianę oranżerii w jej rodzinnym domu, wywalając za sobą całą ścianę. Prue umarła wkrótce po wysadzeniu przez ścianę, z powodu utraty znacznej ilości krwi i odniesionych obrażeń podczas walki. Jej tragiczna i przedwczesna śmierć oznaczała koniec prawdziwej Mocy Trzech, ale odkrycie, że Piper i Phoebe miały jeszcze jedną młodszą siostrę, przyrodnią, która dołączyła do szeregów dawnych Czarodziejek, i zajęła miejsce Prue, odtwarzając Moc Trzech. Jednak, gdy Prue oddała swoje moce (jako Patience), aby jej moc nie kolidowała z mocami Paige, przywracając kontrolę nad Mocą Trzech i uwalniając się od więzów, to znaczy, że Wyatt w rzeczywistości zajął miejsce swojej chrzestnej, Paige, w Wielkim Proroctwie, i to po niej otrzymał swoje nowe umiejętności i zdolności magiczne z zakresu magii i czarów. Chris zajął miejsce swojej matki Piper wśród szeregów Ucieleśnienia Odrodzenia. Dawne Czarodziejki nie były już tak potężne, jak za dawnych czasów, ale wciąż potrafiły się bronić. Mogły na pewien czas powstrzymywać swoich siostrzeńców i dzieci, ale nie mogły ich odpierać bez końca. Niemniej to jest wyjątkowy wyczyn, godny podziwu i uznania wśród całej społeczności magicznej, ponieważ wcześniej było nie do pomyślenia, aby odpierać prawdziwą moc dawnych Czarodziejek na tak długo. Ich siostrzano-braterska więź, jak ich połączenie ze sobą jako najlepsi przyjaciele w roli rodzeństwa, zaowocowała i ewoluowała w Moc Trzech, która właśnie odrodziła się w swoim przyszłym wcieleniu. Ucieleśnienie Odrodzenia Mocy Trzech przejęło esencję dawnych Czarodziejek, przez co zyskali część z ich boskich mocy. Oni mogą wertować Księgę Cieni, i poszukiwać w niej różnych inkantacji, jak i przepisów na różne przydatne eliksiry, które mogłyby okazać się im bardzo pomocne w walce ze złem, która właśnie przeistoczyła się w otwartą wojnę pomiędzy dobrem, a złem. Zarówno Wyatt, Chris i Melinda dysponują potężną magią, nikt nie może zaprzeczyć ich mocy. Po tym, jak Moc Trzech opuściła je na dobre, dawne Czarodziejki jako siostry połączone poprzez krew i magię stały się naturalnie potężnymi Czarodziejkami. Mimo faktu, że Moc Trzech je opuściła, to wydaje się, że zachowały niektóre z ich boskich mocy. Przypuszcza się, że wraz z odziedziczeniem prawdziwej mocy dawnych Czarodziejek od matek i ciotek, otrzymali również ich moce, a mianowicie ich moce mogły ewoluować w kolejne. Zgodnie z proroctwem zdolność magiczną poruszania rzeczy i osób siłą umysłu, często w sposób niewidoczny gołym okiem otrzyma pierworodny, i najstarszy ze swojego rodzeństwa. Umiejętność spowalniania ruchu molekuł, oraz możliwość przyśpieszania ich otrzyma drugie dziecko, a najmłodsze znajdzie się w posiadaniu możliwości przepowiadania przyszłości, zobaczenia wydarzeń z przeszłości, oraz dostrzegania tego, co się dzieje w innych miejscach na świecie w swoich proroczych wizjach. W związku z tym rolę najstarszego i najpotężniejszego z całego ucieleśnienia brata otrzyma Wyatt Halliwell, który zajmie miejsce swojej ciotki Prue, która tragicznie i przedwcześnie zginęła z rąk Shaxa, Asasyna Źródła Wszelkiego Zła, oraz miejsce swojej ciotki Paige w Wielkim Proroctwie. Rolę środkowego brata otrzyma Chris Halliwell, który zajmie miejsce swojej matki, Piper, a rolę najmłodszej siostry otrzyma Melinda Halliwell, która zajmie miejsce swojej ciotki Phoebe. Jednak ze względu na fakt, że Wyatt otrzymał już dawno zdolności telekinetyczne, i od dawna nad nimi panował na bardzo szerokim poziomie, możliwe, że zdolności magiczne najstarszego ucieleśnienia mogłyby ewoluować w potężną falę telekinetyczną, która polega na wydobyciu niewidzialnej fali energii, która niszczy to na co trafi. Różni się od zwykłej telekinezy tym, że nie porusza przedmiotu w dowolne strony lecz popycha go w stronę odwrotną do używającego tej mocy. Posiada również efekty wizualne przypominające kręgi na wodzie. Ta moc jest podobna do przyśpieszania molekularnego, choć jest potężniejsza, bo nie niszczy tylko jednego obiektu, tylko wszystkie wokół. Po tym, jak Ucieleśnienie Odrodzenia Mocy Trzech przejęło walkę od matek i ciotek, Wyatt mógłby nauczyć się wykorzystywać swoje zdolności magiczne w nowych i kreatywnych sposobach, tak, jak to kiedyś zrobiła Billie Jenkins, która była jedną stroną Władzy Absolutnej, której moc była ogromna. Mógłby je wykorzystać do ucieleśniania własnych myśli w postaci astralnej poza ciałem, oraz odkryć w sobie możliwość wykorzystywania swoich mocy, żeby powiększyć moc innego człowieka, albo stworzenia. On również mógłby odkryć w sobie potężną i potencjalnie niebezpieczną umiejętność przenoszenia siebie, a także wysyłania innych osób w czasie, a także w przestrzeni. Jednak jego moc mogłaby okazać się bardzo niebezpieczna, jeśli w jakiś sposób zmieniliby przeszłość, nawet niechcący, zmieniliby też teraźniejszość. Nikt nie był potężniejszy od nich od czasu, kiedy otrzymali Moc Trzech w naturalnych okolicznościach bez ingerencji innych. Wyatt także miał swoje dawne życie w poprzednim wcieleniu, w czasach wczesnego średniowiecza, w których żył jako legendarny Król Artur, król Camelotu, który był przeznaczony do zjednoczenia pięciu królestw z powrotem do wielkiej krainy Albion i rządzić jako Najwyższy Król, z Merlinem u jego boku. Ucieleśnienie Odrodzenia Mocy Trzech jest zbawicielem świata, i przejęło władzę nad całym światem, aby wypełnić to, co zostało im przeznaczone, i do czego zostali powołani. Ucieleśnienie Odrodzenia Mocy Trzech ma w sobie naprawdę niesamowite pokłady sił, wzbudzające podziw u innych na całym świecie, u innych w całej społeczności magicznej. Nikt im nie podoła w bezpośredniej walce, tylko oni będą mogli podołać wszelkiemu złu. Oni są ucieleśnieniem Wyższego Dobra, dobro nie umiera nigdy, więc oni też nie będą mogli. Nikt ich nie pokona w bezpośredniej walce, tak właśnie ginęły demony w Ostatecznym Starciu z dawnymi Czarodziejkami w dawnych czasach, i tak właśnie będą ginąć w Ostatecznym Starciu z nową władzą. Ucieleśnienie Odrodzenia Mocy Trzech króluje i sprawuje władzę nad wszystkim, co istnieje, nikt nie może im dorównać. Oni przejęli władzę, wraz z ich prawdziwą mocą, od swoich matek i ciotek, gdy przyjęli na siebie również ich walkę i Ostatecznie Starcie z siłami zła. Ich przeznaczeniem i powołaniem zostało chronienie niewinnych i odegnanie Wszelkiego Zła do ciemności permanentnie i nieodwracalnie, choćby za cenę własnego życia, żeby ocalić żywot wielu istnień i przywrócić świętą równowagę pomiędzy wszystkimi ludźmi, stworzeniami, a także elementami we wszechświecie, która musi zostać zachowana na wieki. Ucieleśnienie Odrodzenia jest bardzo potężne, i w końcu mogłoby zostać zbawicielami świata, jeżeli tylko mieliby szansę, a nawet mogliby wreszcie, zgodnie z przepowiednią doprowadzić do pełnego zbawienia ludzkości i nadejścia świata pozbawionego zła, na który moment wszyscy czekali. Oni swoją wiarą, swoim działaniem i spełnianiem warunków odcięcia się od wpływów Szatana, oczyściliby dla bogów cały świat ze zła, a także bólu i cierpień. Oni powinni wykazać swoją wyższość i władzę nad światem aniołów, a przede wszystkim nad Szatanem, czego nie dokonał jeszcze żaden ze znanych dotychczas zbawicieli. Uwolnią całą ludzkość po to, aby wyjść naprzeciw tym wszystkim, którzy nadal będą odrzucać boski wielki dar od bogów.

Odrodzenie

Artur Pendragon

Wyatt w swoim dawnym życiu w poprzednim wcieleniu nazywał się Artur Pendragon, legendarny Król Artur, i żył w czasach wczesnego średniowiecza. Był jedynym dzieckiem Uthera Pendragona i Ygraine de Boise. Jego starszą siostrą przyrodnią była ostatnia Najwyższa Kapłanka, Morgana Pendragon, której śmierć oznaczała ostateczne wyginięcie Najwyższych Kapłanek. Jego najlepszym przyjacielem był najpotężniejszy czarownik, jakiego nosiła Ziemia, imieniem Merlin. Artur jest przeznaczony do zjednoczenia pięciu królestw z powrotem do wielkiej krainy Albion i rządzić jako Najwyższy Król, z Merlinem u jego boku. Był królem Camelotu, a jego żoną została dawna służka Lady Morgany, jego starszej siostry, Ginewra Pendragon, która stała się wdową po jego śmierci z rąk Mordreda, a także rządziła w Camelocie po jego śmierci jako Królowa Panująca, aż do dnia swojej śmierci. Artur zmarł nad brzegiem Jeziora Avalon w skutek śmiertelnej rany zadanej mu przez Mordreda podczas Bitwy pod Camlann, który wypełnił swoje przeznaczenie bycia odpowiedzialnym za śmierć Artura. Jednak Artur jest Obecnym i Przyszłym Królem. Kiedy Albion będzie w największej potrzebie, Artur powstanie. On został odrodzony piętnaście stuleci po swojej śmierci jako pierworodne dziecko i najstarszy syn Leo Wyatt'a, dawnego Białego Promienia, członka Starszyzny, a także członka kolektywu Awatarów, który utracił łaskę i znów stał się człowiekiem w życiu pośmiertnym, oraz Piper Halliwell, najstarszej i najpotężniejszej ze wszystkich trzech dawnych Czarodziejek, po tragicznej i przedwczesnej śmierci Prue, najstarszej ze wszystkich czterech sióstr Halliwell. Wyatt był odrodzeniem Króla Artura Pendragona, i ewoluował w dobrego Czarodzieja i Ucieleśnienie Odrodzenia Mocy Trzech.

Zbawienie świata i królestwo mesjańskie

Według przepowiedni Ucieleśnienie Odrodzenia Mocy Trzech ostatecznie stanie się zbawicielami świata, i dzięki temu, że wypełnią to, co zostało im przeznaczone, nastaną czasy pełne pokoju i dobrobytu, to oni zjednoczą moce starego i nowego świata, to oni sprowadzą opiewany przez poetów czas Nowego Raju, do którego będą mogli wejść przez jego wspaniałe bramy tylko ci, którzy przyjęli ich jako Mesjaszów. Ten biblijny termin został obdarowany najstarszemu potomstwu dawnych Czarodziejek, którym był Wyatt, Chris i Melinda, którzy jako całe rodzeństwo, stali się najlepszymi przyjaciółmi. Określa on trzy osoby, zapowiedziane przez bogów, które mają przynieść ostateczne rozwiązanie zła, grzechu i śmierci w świecie i ustanowić tzw. królestwo mesjańskie, będące nowym rajem, przewyższającym szczęście pierwszego. Trzon narodu żydowskiego trwa w oczekiwaniu na przyjście mesjaszów. Ich moc nie miała sobie równych. To im zostało przeznaczone ukształtowanie nowego i bezpiecznego świata. Stali się nie do powstrzymania przez kogokolwiek, a ich żywot dosięgnął życia wiecznego, takiego po wszystkie czasy. Nikt nie mógłby stać się aż tak potężny, aby dać im radę. Nikt nie mógłby ich unicestwić, a zwłaszcza dawne Czarodziejki, bowiem byli przeznaczeni do wielkich rzeczy. Wszystkie istnienia, a także wszystkie stworzenia we wszechświecie obowiązuje święte prawo i dekret, który został opracowany przez Staruchę, która od wieków była starą demoniczną Wyrocznią, reprezentującą i doradzającą tym, którzy posiadają moc zarówno na Demonicznym Targu, jak i w Podziemiu, które zabroni ataków na dzieci; próba tragicznego i przedwczesnego zgładzenia, a zwłaszcza odegnania i poświęcenia Ucieleśnienia Odrodzenia Mocy Trzech jest karane śmiercią. W królestwie mesjańskim wszyscy dostąpią nieśmiertelności, ich ciała staną się czyste, niezniszczalne, wolne od chorób, a także śmierci fizycznej i starzenia się. Ucieleśnienie Odrodzenia zacznie sprawować ostateczną siłę, a także Władzę Absolutną nad całym nowym światem, oraz odrodzoną, a także zbawioną ludzkością w ich królestwie. Oni kochają swoją rodzinę, a dla niej są gotowi na każde i wszelkie poświęcenie. Razem we trójkę dzielą także wielką mądrość, a także wiedzą, co dla swojej rodziny i całego królestwa jest najważniejsze i najpotrzebniejsze. Oni dysponują mocą, jakiej świat nigdyby nie zobaczył. Oni są gotowi oddać swoje życie za życie wielu istnień, byle dokończyć dzieło, zaczęte przez swoich przodków. Są gotowi na wszelkie poświęcenie, na poświęcenie, dzięki któremu będzie mogło przetrwać całe uniwersum. Oni staną się atakiem różnych demonów, kiedy będą próbować stworzyć lepszą przyszłość, aż zło zostanie permanentnie i nieodwracalnie odegnane do ciemności na całą wieczność, a niektórzy nawrócą się na dobro. Oni zostaną królami Królestwa Mesjańskiego, tego wspaniałego i nieskazitelnie czystego świata, a razem przejdą do historii jako zbawiciele świata i stwórcy, którzy powołali nowy świat i ludzkość do istnienia. Oni będą Obecnymi i Przyszłymi Królami ze Królestwa Mesjańskiego, które nastanie po wszystkie czasy. Ich cała rodzina otrzyma zaszczyt bycia członkami królewskiego rodu w świecie pozbawionym chorób, smutku, śmierci, wszelkiego zła, unicestwień, demonów, w którym wszyscy będą mogli wrócić do życia, jako istnienia niezwyciężone, i nieśmiertelne. Oni z szacunkiem będą traktować Świętą Trójcę, którą stanie się Ucieleśnienie Odrodzenia Mocy Trzech. To właśnie Wyatt, Chris i Melinda staną się Ucieleśnieniem. Zostaną najwyższymi władcami nowego świata, którzy będą stać wyżej od samych bogów. Cała planeta i wszystkie światy Królestwa Mesjańskiego, góry uklękną przed nimi, wiatry będą im posłuszne, a także sami bogowie się im pokłonią. Oni zaczną kontrolować powołania wszelkich istnień, to oni staną się ich przeznaczeniem. Oni nie będą mieli sobie równych, nawet ich matki i ciotki nie będą stać wyżej, niż oni. Staną się Władzą Absolutną, a także będą mieli szacunek i honor od wszystkich światów Nowego Raju. Wówczas ich powołanie, jak i to, co zostało im przeznaczone wreszcie się dopełni. Oni będą mogli czerpać całą swoją wiedzę o magii i czarach z ich odtworzonej rodzinnej Księgi Czarów, a nawet będą w stanie stworzyć swoją własną, która będzie zapisem ich magicznych doświadczeń, a także zapisem obszernych notatek z ich życia i walki ze złem. W ich nowym świecie, który da im wspaniałe i cudowne nowe życie pełne miłości i pokoju, nastaną nowe czasy, w których magia i czary przestaną się ukrywać i wyjdą na światło dzienne, a każdy człowiek przyjmie ją z akceptacją, a w ich sercach znajdzie się dla nich miejsce. Cała ludzkość, jak i oni sami zamkną drzwi na stare czasy ze starego świata po wszystkie czasy, w nadziei na olśnienie nowej przyszłości. To ich się stanie powołaniem pilnowanie porządku całego wszechświata, nikt nie będzie zdolny stanąć przed nimi, każdy stanie po stronie dobra. Najpotężniejszym z nich wszystkich jest Wyatt. Wyatt jest znacznie silniejszy i bardziej potężniejszy, niż całe jego młodsze rodzeństwo, Chris jest od niego mniej potężny, ale wciąż silniejszy niż jego młodsza siostra, a Melinda jest najsłabsza i najmniej potężna z nich wszystkich, ale to Wyatt zostanie najpotężniejszym czarodziejem, jakiego nosiła Ziemia, i to Melinda zostanie najpotężniejszą wiedźmą wszechczasów. Razem będą niepokonani. Są spełnieniem wszelkich przepowiedni, ich wyczyny sięgnęły ponad wszelkie powołania i losy całego świata. Ich życie stanie się cenniejsze niż cokolwiek innego. Oni też będą zwykłymi ludźmi, i nadal każde istnienie będzie tęsknić i żałować, że nie udało się nawrócić na dobro każdego, ale to by było niemożliwe. Ucieleśnienie Odrodzenia będzie czczone we wszystkich świątyniach w całym wszechświecie, a o nich będą pisać opowiadania. Ich świątynie będą ''ogniskiem'' wszelkiego kultu, i pomimo różnic będą wciąż siebie nawzajem wspierać. Takie byłoby pragnienie i marzenie całego wszechświata. Każdy przyjmie do swoich serc ich miłość i oświecenie. Zapanuje filozofia świętej równowagi pomiędzy wszystkimi ludźmi, stworzeniami, i elementami wszechświata, która musi zostać zachowana na wieki. W samym sercu religii jest równowaga, która równoważy same życie i śmierć. To wszystko zacznie królować raz kolejny. Cała społeczność magiczna zaprzyjaźni się z całą społecznością ludzką i śmiertelną, co da wreszcie koniec prześladowaniom czarownic i procesów o czary. Ten moment jest przez wszystkich na całym świecie wyczekiwany.

Umiejętności wraz ze swoimi zdolnościami magicznymi

Chris i jego starszy brat Wyatt sporządzają eliksir odegnania wraz ze swoją otwartą rodzinną Ks

Ucieleśnienie Odrodzenia Mocy Trzech włada potężną magią, którą odziedziczyli po swoich matkach i ciotkach. Jak sama nazwa wskazuje są wcieleniem prawdziwej Mocy Trzech, która odrodziła się tuż po tym, jak raz na zawsze postanowiła opuścić wcielenia dawnych Czarodziejek na jej następne po tym, jak dawne Czarodziejki wypełniły swoje przeznaczenie i zostały naturalnie potężnym Czarodziejkami. Gromadzą w sobie i skupiają w swoich dłoniach zdolności magiczne, jakiej świat nigdy nie widział, i o jakich nigdy nie śnił. Obejmują również podstawowe magiczne umiejętności, takie jak recytowanie inkantacji i sporządzanie wielu przydatnych eliksirów. Nikt nie jest aż tak potężny, by rzucać wyzwanie Ucieleśnieniu Odrodzenia. Zdziesiątkowaliby starą gwardię, a demony potrzebowałyby czasu, aby odbudować swoją potęgę. Nawet Władza Absolutna, a także dawne Czarodziejki nie mają dość sił, by się z nimi zmierzyć. Nikt nie zdoła ich długo odpierać, wyjątek stanowią dawne Czarodziejki, które mogłyby ich odpierać na dłuższy okres czasu, ale nie bez końca.

Ich potęga bierze się z ich uczuć, muszą sięgnąć głębiej, niż kiedykolwiek. Cokolwiek ich stymuluje. Serce, dusza, największe lęki. Muszą to odnaleźć, i zmienić w moc. Moc, dzięki której zniszczą Wyższe Zło raz na zawsze. Ich moc opiera się na emocjach. Jeśli wychwycą uczucia drugiego człowieka, to mogą też przechwycić moc, i wykorzystać ją przeciwko im samym.

Prawdziwa moc dawnych Czarodziejek

Czar na wywoływanie prawdziwej mocy dawnych Czarodziejek

Prawdziwa moc dawnych Czarodziejek została dostępna dla Wyatt'a, Chrisa i Melindy w chwili, w której dawne Czarodziejki, z którymi nikt nie miał dość sił, by się z nimi zmierzyć, nie na darmo były najpotężniejszymi wiedźmami wszechczasów, dopełniły to, co było im przeznaczone, i spełniły swoją wielką rolę, a także zostały naturalnie potężnymi Czarodziejkami, a prawdziwa moc na dobre je opuściła, przechodząc ze swojego dawnego życia w poprzednich wcieleniach na obecne życie w przyszłych wcieleniach. Dzięki niej będą mogli dopełnić to, co było im przeznaczone od samego początku, to dzięki niej stali się najpotężniejszymi wiedźmami i czarodziejami wszechczasów, nie mieli sobie równych. To również umożliwia im zjednoczenie swoich mocy w jedność, i pomnożenie swojej siły razy trzy, tak by nikt nie mógł ich przezwyciężyć.

Mówi się, że żaden demon, ani czarownik, ani jakiekolwiek magiczne istnienie nie będą w stanie wytrzymać siły prawdziwej mocy dawnych Czarodziejek. Chociaż niektórzy dążyli do zniszczenia prawdziwej Mocy Trzech, albo poprzez oszustwa, albo poprzez wysyłanie jakiegoś wyższego źródła istoty demonicznej, nikt nie zdołał tego dokonać.

Komunikowanie się między sobą za pomocą myśli

Dawne Czarodziejki komunikują się między sobą za pomocą myśli z dwóch różnych uniwersów

W krytycznych chwilach Ucieleśnienie Odrodzenia mogłoby czytać w swoich myślach, zawsze tak był, i tak zawsze będzie. To właśnie dzięki temu Moc Trzech jest tak potężna. Będą mogli nawiązać swoje połączenie także przy wykorzystaniu zmienionej wersji zaklęcia Dominus Trinus, aby powołać się do Siły Jednej, i móc nawiązać ze sobą kontakt telepatyczny. Zyskali tę umiejętność, kiedy Moc Trzech mogła się odrodzić w jej ''obecnym życiu w przyszłych wcieleniach'', którymi okazało się najstarsze potomstwo dawnych Czarodziejek, a mianowicie potomstwo Leo i Piper; Wyatt, Chris i Melinda.

Rodzinna Księga Cieni

Rodzinna Księga Cieni sióstr Halliwell, a także rodzeństwa Halliwell

Rodzinna Księga Cieni była zapisem ich magicznych doświadczeń, a także zapisem obszernych notatek na temat ich historii i walki ze złem. Gromadziła w sobie przepisy na różne przydatne eliksiry, oraz inkantacje, które mogą się przydać. W niektórych przypadkach jedna wiedźma, albo jeden czarodziej to za mało, aby zaklęcie miało pełną moc. Zostaje przekazywana z pokolenia na pokolenie w rodzie czarownic Warren, odkąd została stworzona przez potężną przodkinię dawnych Czarodziejek, imieniem Melinda Warren, ponad trzysta lat temu w siedemnastym wieku, w czasach polowań na czarownice. Uczy młody narybek magiczny magicznego rzemiosła, a także szkoli ich do dorosłego życia i odpowiedzialnego wykorzystywania swoich własnych zdolności magicznych. Zawierała w sobie liczne notatki o różnych demonach i sprzymierzeńcach zła, tak, aby następne pokolenia mogły sobie z nimi poradzić w najszybszy możliwy sposób.

Więź Ucieleśnienia Odrodzenia z księgą

Ucieleśnienie Odrodzenia jest w magiczny sposób połączone z ich rodzinną księgą. Ten magiczny przedmiot jest uznawany przez innych za ''źródło'' ich magii i czarów. Ich moc jest związana z księgą, a emocje są powiązane z ich mocą. Osłabiając ich emocjonalnie, można osłabić też księgę.

Triquetra dzieli się, kiedy połączenie dawnych Czarodziejek zostaje złamane

Triquetra jest symbolem Trzech, symbolem Ucieleśnienia Odrodzenia Mocy Trzech. Potrzebna jest koniunkcja, wtedy zdołają się włączyć w siłę równonocy. Ten symbol to najstarsze potomstwo dawnych Czarodziejek, jest na okładce Księgi Cieni.

Ilekroć prawdziwa moc dawnych Czarodziejek zostaje zerwana, oznacza to, że całe rodzeństwo jest w rozsypce i użyło mocy przeciwko sobie. Ich niezwykły dar ma swoje źródło w siostrzano-braterskiej więzi. Używając magii przeciwko sobie zerwą tę więź. Jeżeli zostaną skłóceni, stracą magiczny dar, nie będzie już Mocy Trzech.

Jedynym sposobem, aby naprawić szkodę jest obowiązek odbudowania więzi i wyjaśnienia sobie wszystkiego, co zwróci wszystkim trojgu moc.

Zabezpieczanie się przed złem

Na bardzo wczesnym początku, Ucieleśnienie Odrodzenia jeszcze nie wzbudzało ścisłej więzi ze sobą i ich księgą. Zło było wówczas zdolne dotknąć księgi, ale nie było w stanie wynieść jej z domu.

Pierwsze wyczytane przez Wyatt'a zaklęcie z Księgi Cieni, i jego młodzy brat Chris z przyszłości przy otwartej rodzinnej Księdze Cieni

Jak rodzeństwo stopniowo się do siebie zbliża, a ich moc ciągle rośnie, ich księga również rośnie w siłę. Była zdolna do poruszania się, gdy zło chciało jej dotknąć, a potem nawet stworzyć tarczę wokół siebie, która mogłaby porazić prądem demony.

Kiedy rodzeństwo jest osłabione emocjonalnie, księga straci swoją siłę i moc, pozostawiając ją wrażliwą na wpływy zła. Kiedy demon jest wówczas zdolny do kradzieży księgi, jej moc będzie się zmieniać, więc będzie chronić siebie przed dobrem. Jedynym sposobem, aby na dobre odzyskać zaufanie księgi jest dla całego rodzeństwa odzyskanie wiary w siebie, recytując inkantację zaklęcia Mocy Trzech.