FANDOM


Termokineza (ang. Thermokinesis), inaczej zwana Mocą gorąca, jest darem magicznym podnoszenia wzrostu temperatury wokół swojego otoczenia w najbliższym sobie terenie. Jest często mylona ze swoim słabszym odpowiednikiem, darem Hydro-Termokinezy, który pozwala na podogrzewanie i wrzenie wody, a także wszystkich cieczy. Umiejętność ta jest w swoim zakresie pełnoprawna, jak pełnoprawny zakres daru Hydro-Kriokinezy, zwany pełnoprawnym darem Kriokinezy. Termokineza to zatem pełnoprawny zakres daru magicznego gorąca.