FANDOM


"Musisz kochać tę telepatię."
—Billie do jej siostry, Christy.

Telepatia (ang. Telepathy), inaczej zwana jako komunikowanie się za pomocą myśli, jest możliwością podsłuchiwania myśli drugiego człowieka, i transmitowania ich do całej reszty. Jest to możliwość komunikacji pomiędzy formami życia bez użycia żadnych znanych człowiekowi zmysłów. Uniemożliwiało to wówczas podsłuchanie człowieka, który posługiwał się tą umiejętnością, podczas jego rozmowy. Dzięki temu można nie bać się, że ktoś będzie podsłuchiwał rozmowę, albo, że ktoś się o niej dowie, nawet będąc bardzo blisko. Człowiek obdarzony tą umiejętnością jest znany jako telepata. Moc ta jest uważana za rzadką. Posiada ją tylko nieliczna społeczność magiczna, ale istnieje tylko kilka prawdziwych telepatów. Ta moc jest często mylona z Legilimencją, która jest zdolnością wydobywania uczuć i wspomnień z drugiego człowieka, a telepatia pozwala na komunikowanie się za pomocą myśli. Ta umiejętność jest bardzo pożyteczna, ponieważ nikt nie może usłyszeć rozmowy dwóch osób, ponieważ oni nie rozmawiają za pomocą słów, lecz za sprawą myśli.

Także człowiek, który nie jest obdarzony tą umiejętnością, może skoncentrować swoje myśli, aby przekazać informacje telepacie, a także rozmawiać z nim na szerokie i długie odległości. Człowiek koncentruje się na wybranej myśli przez samego siebie, i skupia swój umysł na wybranym człowieku, będąc skoncentrowanym. Telepata następnie otrzymuje przekaz telepatyczny myśli drugiego człowieka, i koncentruje się na ''przekazie telepatycznym'', tworząc między nimi coś w rodzaju ''srebrnej linii'', jak w przypadku astralnej projekcji, czyli umiejętności ucieleśniania własnych myśli w postaci astralnej poza ciałem, pozostawiając ciało fizyczne w stanie spoczynku. Taki kontakt telepatyczny pozwala także na wyczuwanie ciała astralnego i wszystkich jego myśli na tej samej odległości. Najpotężniejszym przykładem telepatii jest komunikowanie się za pomocą myśli na odległość znacznie większą niż tylko zwyczajną; pozwala na komunikację telepatyczną pomiędzy ludźmi, którzy przebywają w innych światach i uniwersach, znacznie bardziej odróżnionych od siebie samych.