FANDOM


''A potem...słup światła wyrósł ponad nimi, i sięgnął ognistej kuli. Kometa po prostu odleciała. Zaraz, a może ten słup świetlny, który odbił kometę to było coś innego, może to była woda, nie zwyczajna woda; Wodna Macka. To zapobiegło katastrofie, po to powstało miejsce.'' —Cleo, Rikki i Bella odkrywają prawdziwe powołanie wszystkich księżycowych źródeł, i przeznaczenie wszystkich syrenek.
Słup świetlny (ang. Tower of Light) jest zarówno widoczny, jak i wymieniony w finale trzeciego sezonu ''Dyplom''. Jest to rzeczywiście wykonane ze syreniej wody księżycowej ze źródła, i pierwotnie zostało wykonane przez irlandzką syrenkę imieniem Ewa (jej imieniem nazwano potem tę kometę) w 1740 roku; i jest ponownie przez Bellę (która zastąpiła Emmę), Cleo, i Rikki w pokazie. Słup służył do zatrzymania komety przed zderzeniem się z ziemią w obu sytuacjach. Jest to także możliwe, że jest to moc i umiejętność, mimo, że powstało ono w dwóch zupełnie oddzielnych lokalizacjach; Wyspie Mako i jaskiniach morskich w Irlandii, która jest ta samą jaskinią morską, gdzie Bella zmieniła się w syrenkę zaledwie w wieku dziewięciu lat.W jaki sposób to zostało stworzone

Słup świetlny jest pozornie słupem wodnym wykonanym ze Źródła. Podobnie jak umiejętność wpływania na pogodę, Cleo, Rikki i Bella opracowały plan odtworzenia słupa świetlnego przy użyciu swoich syrenich zdolności.

Po pierwsze, Cleo wykorzystała swoje hydrokinetyczne siły, aby uformować wodę na kształt kolumny. Następnie Rikki wykorzystała swoją hydro-termokinetyczną energię, aby podgrzać i stworzyć termiczne ciśnienie wewnątrz wodnej kolumny, powodując jej gromadzenie energii elektrycznej. Wreszcie, zdolności gelidkinetyczne stworzyły kształt, aby kontrolować wodę i utworzyły kolumnę- w połączeniu z wewnętrzną strukturą termiczną. Gdy utworzyły więcej kolumn krążących wokół nich, syrenie zdolności dziewczyn walczyły z przyjmowaniem coraz większej presji ze Źródła, aby utworzyć wir.

Wreszcie, inne syrenie zdolności substancjakinetyczne Belli utwardziły wodę, tworząc wir bardzo intensywnego ciśnienia wody i został odesłany jako efekt ''słupa świetlnego''. Ten słup został odesłany w kierunku meteoru, i ogłusza go z powrotem na drugą stronę.