FANDOM


"W ten sposób, dojrzewają nasze dusze, przechodząc z jednego życia w drugie."
—Leo tłumaczy, czym są dawne życia i reinkarnacja.

Odrodzenie (ang. Reincarnation), znane także pod nazwą Reinkarnacja, jest możliwością powrotu duszy do płaszczyzny świata żywych na Ziemi w Królestwie Ziemskim, odradzając się jako swoje obecne życie w przyszłym wcieleniu po swojej śmierci w dawnym życiu w poprzednim wcieleniu, i przejściu portalu odrodzenia. Reinkarnacja to zatem cykl śmierci i ponownych narodzin w ciele nowonarodzonego dziecka. Już w czasach starożytnych wierzono, że umieramy, by narodzić się ponownie. W ten sposób dojrzewają nasze dusze, przechodząc z jednego życia w drugie. Po śmierci całego organizmu, dusza jednego człowieka trafia do Otchłani, tam, gdzie trafiają dusze, zanim się zreinkarnują, to mistyczna granica między życiem, a śmiercią. W Otchłani, magiczne i metafizyczne prawa ulegają zawieszeniu, dopóki tam zostanie, wszelkie rany nie wywołają skutku, można przez wieczność oszukiwać śmierć. Nasze przyszłe wcielenia, jak i my sami wydajemy się podobni, ponieważ rozpoznaliśmy swoją duszę.

"Mimo różnych wcieleń, cały czas podróżujemy w tym samym kręgu rodziny, przyjaciół, a nawet wrogów, dlatego nasze dusze się rozpoznają, zawsze się odnajdziemy."
—Leo Wyatt tłumaczy siostrom Halliwell zasady działania reinkarnacji.

Zgodnie ze słowami Leo Wyatt'a, dusze podróżują w tym samym kręgu rodziny, przyjaciół, a nawet wrogów, mimo różnych wcieleń, co może oznaczać, iż zanim narodzi się nawet nasz prawnuk, albo prawnuczka, możemy w czasie ich ciąży z nimi, umrzeć, i odrodzić się w ich ciele w chwili ich narodzin.

Phoebe Halliwell: "Hej, dlaczego ta wypasiona moc nie przeszła na mnie?"
Leo Wyatt: "Jeśli nawalisz, cofasz się. Widać, twoje wcielenie nadużyło swojej władzy."
— Phoebe i Leo rozmawiający o przejściu dawnych mocy na następne wcielenie, i konsekwencji nadużywania swojej władzy w poprzednim wcieleniu.

Nasza władza i wspaniałe umiejętności nie będą mogły ewoluować w naszym następnym wcieleniu, jeżeli w naszym obecnym, dawnym życiu nadużyjemy swojej władzy, i wykorzystamy ją do złych celów. Jeżeli wykorzystamy je w sposób odpowiedzialny i przemyślany, nasze zdolności magiczne będą mogły ewoluować, i przejść na nas w przyszłych wcieleniach. Najpopularniejszym przykładem konsekwencji nadużywania swojej władzy, i niemożności odzyskania jej w następnym życiu, jest Zła Czarownica, i Pearl Russell, najstarsza ze wszystkich trzech Kuzynek Warren, które były spokrewnione z potężną czarownicą, Melindą Warren, która była założycielką ich rodu. Zła Czarownica została uwięziona, i karana za swoje zbrodnie przeciwko monarchii Królestwa Belgii w czasach późnego Średniowiecza, czekając na odrodzenie ponad siedemset lat, a po odrodzeniu jako najmłodsza ze wszystkich czterech sióstr Halliwell, Paige Matthews, nie mogła otrzymać swoich umiejętności Rozkazywania żywiołom, z powodu jej zagrożenia w poprzednim wcieleniu. Również Pearl Russell, musiała czekać długo na odrodzenie, kiedy zmarła młodo, i musiała czekać 51 lat na odrodzenie jako Phoebe Halliwell, trzecia ze wszystkich czterech Dawnych Czarodziejek, które nie na darmo były najpotężniejszymi wiedźmami wszech czasów, zanim Moc Trzech przeszła na Ucieleśnienie Odrodzenia Mocy Trzech, którym był Król Artur Pendragon, jako Wyatt Halliwell, jego obecne życie w przyszłym wcieleniu, Merlin, inaczej zwany przez Druidów imieniem Emrys, jako Chris Halliwell, jego obecne życie w przyszłym wcieleniu, a także Dawna Królowa Morgana Pendragon z Camelotu, inaczej zwana imieniem Hilda, jako Melinda Halliwell, jej obecne życie w przyszłym wcieleniu. To może sugerować, że złe uczynki w poprzednim wcieleniu nie tylko permanentnie i nieodwracalnie odbierają dawne moce, ale także skazani dłużej muszą czekać na reinkarnację, w zależności od stopnia zagrożenia, które nosili za życia. Z niewiadomych przyczyn, Prue Halliwell, obecne życie Phoebe Bowen w przyszłym wcieleniu, także nie otrzymała swoich dawnych kriokinetycznych magicznych sił i zdolności, ale możliwe jest to, że to była jeszcze trudniejsza moc do opanowania, jak dla Prue, jeszcze trudniejsza od telekinetycznych zdolności, a także od zaawansowanych zdolności telekinetycznych w postaci ewoluowanego daru Projekcji astralnej, czyli umiejętności ucieleśniania własnych myśli w postaci astralnej poza własnym ciałem fizycznym, tworząc między nimi coś w rodzaju ''srebrnej linii'', a Prue spotkała tragiczna i przedwczesna śmierć z rąk Shaxa, osobistego Asasyna Źródła Wszelkiego Zła, zanim mogła rozwinąć w sobie swoje utracone umiejętności, i zanim mogła dopełnić swoje przeznaczenie. Natomiast Piper Halliwell, obecne życie Priscilli Baxter, jej prababki, w przyszłym wcieleniu, była w stanie otrzymać ewoluowany dar spowalniania ruchu molekuł, Molekularne unieruchomienie, ze względu na to, że prawidłowi i w sposób przemyślany wykorzystywała swoje moce w poprzednim wcieleniu, i mogła otrzymać dzięki temu ewoluowany dar.

Nie można wezwać z życia pośmiertnego w zaświatach duszę człowieka, który już się zreinkarnował, ponieważ dusza nie należy do tamtego świata, i żyje na Ziemi jako nowy człowiek. Odrodzenie może być wyborem dla duszy, ale reinkarnacja to podróż tylko w jedną stronę, i nie można cofnąć swojej decyzji, po tym, jak wszystko się dokona. Również nasi kuzyni w następnym życiu mogliby się stać naszym rodzonym rodzeństwem, ponieważ każda dusza się wciela w kogoś z kręgu swojej rodziny, przyjaciół, a nawet wrogów, zgodnie ze słowami Leo Wyatt'a.

Czarownice i Czarodzieje, a także niektórzy śmiertelni mogą mieć przebłyski wspomnień z minionego życia, w swoich marzeniach sennych, albo na jawie, patrząc na coś, co się już kiedyś widziało. Dawne zainteresowania także stają się naszą pasją, coś, co chcemy robić w naszym obecnym życiu. W każdym życiu nosimy różnokrotne imiona i nazwiska, ale istnieje szansa, że możemy nazywać się tak samo w każdym wcieleniu ze względu na nasze pochodzenie. Osoby, które znaliśmy w minionym życiu, jeżeli nadal żyją, mogą rozpoznać nasze dusze, mimo, iż my sami nie pamiętamy swoich poprzednich żywotów. Reinkarnacja jest także tym, w jaki sposób istnienia są przywracane jako nowe życie z ich poprzedniego żywotu, aby dojrzeć i się zmienić. Bez odrodzenia, uważa się, że każda dobra magia przestanie istnieć, ponieważ uważa się, że magia ewoluuje z każdym nowym życiem i poprzez reinkarnację. Tylko osiągnięcie pełnej dojrzałości duchowej może nas wyzwolić od tego pełnego i niekończącego się stanu odrodzenia.

Aby się odrodzić, trzeba na początku umrzeć, i przejść przez Otchłań, inaczej zwaną Limbo, miejsca, gdzie trafiają dusze zanim się zreinkarnują, to mistyczna granica pomiędzy życiem, a śmiercią. Nawet po tragicznej i przedwczesnej śmierci, albo ogegnania, można się odrodzić.

Nasze zwłoki z minionego życia już nigdy nie będzie można naprawdę wskrzesić po tym, jak dokona się reinkarnacja. Nawet zaklęcie sprowadzenia duszy z zaświatów nie sprowadzi duszy kogoś, kto zaczął nowe życie jako nowy człowiek.

Człowiek na początku umiera, i odchodzi do życia pośmiertnego, dołączając do swoich bliskich w zaświatach. Może zostać zamordowany, albo zostać odegnany za sprawką nawet najmocniejszych eliksirów unicestwienia ze wszystkich, które istnieją. Po swojej śmierci dusza człowieka odchodzi w zaświaty, i stamtąd przechodzi tam, gdzie trafiają duszę, zanim się zreinkarnują, to mistyczna granica między życiem, a śmiercią; Limbo. W limbo magiczne i metafizyczne prawa ulegają zawieszeniu, dopóki dusza tam zostanie, każda rana nie wywoła skutku, można przez wieczność oszukiwać śmierć. Wszelkie magiczne siły i zdolności zostają tam podwyższone, i są o wiele potężniejsze.

"Tamto miejsce było odbiciem lęków Yen Lo, człowieka, który bał się przejścia. W rzeczywistości jest tu spokojnie, przyjaźnie, i pięknie. Zostałem śmiertelnie ranny. Nadszedł czas, by umrzeć, i ponownie się odrodzić. Nie warto się trzymać kurczowo fizycznego świata. W obliczu śmierci nie ma lepszych i gorszych, jeśli pojmiesz tę naukę, zostaniesz Mistrzem Zen. Śmierć jest częścią życia, przejściem, odrodzeniem. Twoi przyjaciele już to zrozumieli. Yen Lo też musi się odrodzić, taki jest porządek rzeczy."
—Mistrz Zen ujawnia prawdziwe oblicze Otchłani i reinkarnacji, mówiąc, że każdy bez wyjątku nie można uciekać od prawdy, jaką jest śmierć i ponowne odrodzenie.

Po tym, jak dusze trafiają do Limbo, muszą wejść w przepiękny portal przypominający piękne i słoneczne niebo, które przenosi ich dusze do ciał nowo narodzonych dzieci, które właśnie za chwilę przyjdą na świat. Dusza wówczas ponownie się rodzi, i zaczyna wszystko od nowa, porzucając za sobą swoje poprzednie żywoty.

Dusza może zostać przeklęta przez drugiego człowieka z magicznymi mocami za pomocą klątwy, która obejmie także jej przyszłe wcielenia, które umrą w tym samym wieku, co w swoich poprzednich wcieleniach. Również wypad w przeszłość, i ukaranie poprzedniego wcielenia, aby nigdy nie mogło się odrodzić, albo uczynienie go nieśmiertelnym i nieodpędzalnym będzie skutkować tym, że wszystkie jego przyszłe wcielenia przestaną istnieć, i odejdą w zapomnienie przez wszystkich, bez żadnego wyjątku.