FANDOM


Odbicie psychiczne (ang. Psychic Reflection) jest zdolnością i możliwością, aby odzwierciedlić emocje i/lub wspomnienia z powrotem na osobie lub na innej istocie. Jest wysoce ewoluowaną formą empatii, i okazała się niezwykle potężna. Phoebe Halliwell rozwinęła w sobie tę umiejętność w 2008 roku, kiedy jej empatyczna moc wzrosła, aby uwzględnić zdolność emitowania emocji i/lub wspomnień, które ona przechwyciła. Ta moc narodziła się z jej wściekłości po znalezieniu jej bliskiej przyjaciółki, Elise Rothman, pobitej prawie na śmierć (Paige była na szczęście tam, żeby ją uleczyć). Wykorzystała swoją moc, aby przeciążyć mózg Cala Greena, odpowiedzialnego za pobicie Elise, powodując, że zalał się swoimi własnymi emocjami, w tym tym, co czuł, kiedy zaatakował swoje ofiary, a także obrazy i uczucia (strach) swoich dawnych ofiar. Phoebe nie odebrała Cal'owi życia w bieżącej linii czasu, ponieważ zdawała sobie sprawę z tego, że doprowadzi to do spalenia jej żywcem na stosie podczas egzekucji jako wiedźmy, i zapoczątkowania polowań na czarownice.

Empatia i Projekcja astralna

Prue unicestwia Vinceressa z daru współodczuwania i astralnej projekcji

Prue unicestwia Vinceressa dzięki daru współodczuwania i astralnej projekcji

Wiedźma pobłogosławiona/przeklęta przez dar współodczuwania może wykorzystać swój naturalny dar astralnej projekcji, aby odwzorować emocje w innej istocie. Prue była jedyną, która kiedykolwiek użyła daru Empatii i Projekcji astralnej w ten sposób.

Domniemywa się, iż Phoebe użyła bardziej zaawansowanej wersji tej zdolności na Prue w dwudziestym wydaniu dziesiątego sezonu, aby spustoszyć wpływ Heremusa i odzwierciedlić własne wspomnienia Prue. Jednak ostatnim razem, kiedy ona i jej siostra wyruszyły do umysłu Prue, potrzebowały fizycznego kontaktu z nią, więc przypuszcza się, że może to być udoskonalenie zakresu Phoebe.