FANDOM


Hydro-Kriokineza (ang. Hydro-Cryokinesis) jest elementarną zdolnością zamrażania wody, i wszystkich rzeczy, które składają się z wody. Jest wada tej mocy, ponieważ mimo, iż woda może być schładzana i zamrażana, syrena, albo tryton nie ma kontroli przepływu wody.

Moc ta może być wykorzystywana do takich rzeczy, jak ochładzanie i zamrażanie wody, od cząsteczek wody po ludzki organizm. Najbardziej znaną syreną obdarzoną tym darem jest Emma Gilbert.

Może być ona łączona z darem Hydrokinezy, aby stworzyć różne typy rzeczy (kule lodowe, rzeźby lodowe, itp.), ale to w końcu stopnieje lub pęknie. Aby móc użyć tej zdolności, ręka musi być sztywna (STOP) i ruch podobny do języka migowego pokazującego literę "B". Może to symbolizować, że kiedy robi to syrena jest spowolnienie i zatrzymywanie cząsteczek wody.

Jeśli syrena, albo tryton obdarzeni tym darem znajdują się w Księżycowym Jeziorku podczas rzadkiego układu planet w Pełnię Księżyca, może drastycznie zostać zwiększona do pełnoprawnej Kriokinezy, dzięki której można swobodnie dokonać tworzenia się i kontrolowania litego lodu, śniegu, mrozu, śniegu z deszczem, śnieżycy, gradobicia, a także zimna przy znacznie mniejszej ilości wody w okolicy. Można też wezwać niesamowicie potężne śnieżyce, lawiny, opady śniegu, albo zamiecie śnieżne.