FANDOM


"Leo dał ci władzę nad ziemią, i wszystkimi żywiołami."
—Chris mówi Piper, że odtąd jest Boginią Ziemi, Matką Ziemią, Gają, a także że dysponuje władzą nad ziemią, i wszystkimi żywiołami.

Geokineza (ang. Geokinesis) jest rzadką elementarną umiejętnością magiczną, która umożliwia objęcie władzy nad ziemią, a także piaskiem, minerałami, i skałami, geokinetykom, którzy są człowiekami dysponującymi tą zdolnością magiczną. Umożliwia swoim dysponantom wywoływanie trzęsień ziemi, tworzenie szczelin i ogromnych przepaści do Tartaru, a także usuwanie kamieni z ziemi, i wykorzystywanie ich jako platform, aby dzięki nim dostać się wraz ze swoją armią do Niebios, tam, gdzie można wreszcie doznać spokoju, a nawet zemsty na Starszyznie, i na bogach.

Ta umiejętność jest ewoluowanym darem i rozwinięciem umiejętności Substancjokinezy, czyli umiejętności utwardzania wody do substancji podobnej do szkła, albo kryształu. Również dar Geokinezy może zostać rozwinięty do stopnia, w jtórym można opracować swój dar do nowego poziomu magii i czarów, a konkretnie Telekinezy, umiejętności poruszania przedmiotów i osób siłą umysłu, często w sposób niewidoczny gołym okiem.