FANDOM


Ciemna koronacja (ang. The Dark Coronation) jest uroczystym aktem intronizacji Źródła Wszelkiego Zła, związany z przekazaniem mu insygniów władzy i nałożeniem ozdobnego nakrycia głowy w postaci czepca, korony, mitru lub diademu, a także napłynięcia do niego wszystkich mocy Podziemnego Świata w obecności całej zgromadzonej Rady Podziemia.