FANDOM


"Kontrolowanie pogody to bardzo istotne narzędzie przetrwania, jeśli wytworzycie sztorm, możecie uniknąć różnych kłopotów. No, wyobraźcie to sobie, te wielkie chmury, i użyjcie swojej woli."
—Rita mówi syrenom, do czego może im posłużyć kontrolowanie pogody w krytycznych chwilach, a także, jak nad tym zapanować.

Atmokineza (ang. Atmokinesis), zwana również Kontrolowaniem Pogody, jest umiejętnością kontrolowania warunków meteorologicznych na różne efekty, które mogą zwiastować śmierć każdego, kto znajdzie się w ich pobliżu. Dzięki temu można wyładowywać swój gniew na mieście i jego mieszkańcach, powodując tym samym zagrożenie dla całego miasta, i wszystkich wsi w pobliżu, ponieważ sztormy, tornada, i burze z błyskawicami mogą docierać dalej, niż tylko granice miast, i wsi.

Ta moc jest bardzo trudna do opanowania. Gdy chmura burzowa zostanie wyczarowana w grocie, to może nie być zamiarem, że wpłynie także na pogodę zewnętrzną. Zawsze należy korzystać z umiejętności przeciwnika, i dlatego czasami można przejąć kontrolę nad sztormem wyczarowanym przez drugiego człowieka. Sztormy syren i trytonów mogą przeciwstawiać się prawom natury. Mogą tworzyć miniaturowe sztormy w środowiskach, takich, jak wnętrze domu, albo nawet w słoiku. Dzięki tej umiejętności można stworzyć burze w słoikach, i być zdolnym do kontrolowania zarówno wiatru, deszczu, a także błyskawic i grzmotów jednocześnie w zgodzie z samymi sobą. Również dzięki tej umiejętności Merlin, uosobienie samej magii, był w stanie swoim gniewem zwielokrotnić swoje zdolności magiczne i możliwości, zbierając chmury, i wzywając bogów Starej Religii, aby dokonać targu żyć, aby odpłacić życie Gajusza śmiercią Nimueh, obejmując Władzę nad siłami życia i śmierci, aby zachować świętą równowagę pomiędzy całą ludzkością, stworzeniami, i elementami wszechświata, która musi zostać zachowana na wieki.